Kui plaanid osta üürikinnisvara, siis on mõistlik koostada rahavooguide aruanne, mille alusel saab planeerida kulusid ja tulusid ning arvutada omakapitali tootlust. Jagan siinkohal oma rahavoogude aruande Exceli faili.