Tehnovõrgud – vesi, kanal, side, elekter, gaas, küte on valdkond, millesse suhtume väga tõsiselt.

Pakume väiksemate ja suuremate arendusalade välisvõrkude projekteerimis– ja ehitustöid. Hindame kõrgelt keskkonna säästmist ja soovime, et meie tegevusest oleks kasu nii loodusele kui inimestele.

Meie koostööpartnerid on aastate jooksul ehitanud nii suuri kui väikeseid erinevaid välisvõrke, et uute torustikega oleksid vähendatud lekked ja seeläbi tagatud keskkonnahoid ja sääst.

Omandatud kogemustega oleme valmis teostama projekte juba alates projekteerimisest, leides Tellijale ja keskkonnale kõige parema lahenduse ning viies selle ellu.

Küsi pakkumine