Osutame oma klientidele kaasabi nende äriplaanide realiseerimisel elamispindade, tootmishoonete, büroohoonete, kaubanduspindade jne arendamisel.

Arendusprotsessi käigus teostame tasuvusuuringud ning aitame klienti erinevate hoonestamisega seotud kuludega sh kommunikatsioonidega liitumise kulud, geoloogilised ja geodeetilised uuringud, ehitusprojektid jms.

Vajadusel algatame ja koostame detailplaneeringu koostöös kliendiga. Hindame erinevate lahendusvariantide ehitusmaksumusi ja ekspluatatsioonikulusid, korraldame projekteerimist ja ehitamist vajadusel ning abistame klienti lepingute sõlmimisel.

Lisaks pakume olemasolevate hoonete viimist ehitusprojektiga vastavusse, kasutuslubade hankimist ja vajalike kooskõlastuste saamist.

Arendusprotsessi käigus teostame tasuvusuuringud ning aitame klienti erinevate hoonestamisega seotud kuludega sh kommunikatsioonidega liitumise kulud, geoloogilised ja geodeetilised uuringud, ehitusprojektid jms.

Küsi pakkumine